Çfarë është polisteroli dhe polistireni?

IzopackAustria, Polisterol, Dekore, Fasade, Izolim Termik, Lyerje

Polisteroli ndahet në dy kategori të mëdha sipas mënyrës së prodhimit:

EPS dhe XPS
Polisteroli eps (expanded polysterene) është material i prodhuar
nga polimeret e stirenit nëpërmjet trajtimit me avull dhe zgjerimit
të granulatit, e më pas duke e përpunuar me anë të teknologjisë
së presimit ose injeksionit del nje gamë e gjerë produktesh.
Polisteroli paraqitet në formën e një shkume të bardhë, të lehtë,
i përbërë nga qeliza të cilat kanë ajër në brendësi.
 

Vazhdo leximin…