Gjendja e termoizolimit të ndërtesave në Europë, propozim për rregulloren energjetike të ndërtesave në Shqipëri

Propozim per rregulloren energjitike te ndertesave ne Shqiperi, Izolim Termik, Termoizolim, polisterol, IzopackAustria

Propozimi për rregullatorin e energjisë për ndërtesa (godinat) në Shqipëri Parimi i rregullatorit energjetik në Shqiperi, siç është propozuar edhe në draftin e publikuar në aktin legjislativ Vendimi I.K.Mm Nr 38/16 – 1 – 03 është mëse i rregullt. Qëllimi i rregullores bashkëkohore duhet të jetë sigurimi i kursimit maksimal të energjisë dhe lehtësimi i pengesave financiare për ndërtuesit dhe blerësit. 

Vazhdo leximin…

Kriza energjitike dhe ligji per ruajtjen e nxehtesise ne ndertesa

Kursim energjie, izolim termik, polisterol, fasade, izopackaustria

Tashmë jemi te ndergjegjshem qe ne Shqiperi jetojme ne nje krize te vazhdueshme te energjise elektrike e cila eshte shtrire vitet e fundit në te gjithe vendin, perfshi edhe Tiranen e privilegjuar. Kjo per arsyen e thjeshte te rritjes se konsumit te energjise elektrike ne nivele te pa justifikueshme, per sa i takon mbulimit te sherbimeve te ngrohjes dhe ujit te ngrohte ne sektorin e banesave private dhe publike. Keto nevoja mund te reduktohen duke perdorur me efektivitet energjine elektrike dhe duke e kursyer ne banesat tona energjine nepermjet termoizolimit. Shiko informacionin ne PDF

Vazhdo leximin…

Për përmirësimin e ruajtjes së energjisë, ngrohjes në objektet arsimore

Izolimi i ambjenteve shkollore izopackaustria fabrike polisteroli izolim termik lyerje fasade dekore dritare dyer

 

Termoizolimi i ndërtesave ekzistuese të shkollave, kopshteve dhe konvikteve rekomandohet vetëm në ndërtesat e pa rikonstruktuara në drejtim të përmirësimit të standartit termik të ndërtesës me qëllim arritjen e standartit për ruajtjen e energjisë në këto ndërtesa.Ndërhyrja për këtë qëllim rekomandohet te kryhet në këto elementë të strukturave rrethuese të jashtme: Shiko Informacionin ne PDF

• Veshja e fasadave (mureve të jashtme) me material izolues polisterol: EPS F 80, EPS F 100, EPS F 120, IZOPOR GRAFIT®, me trashësi 8 cm për zonën e ftohtë, 5 cm për zonën me klimë mesatare dhe 3cm për zonën bregdetare. Koefiçienti i përcjellshmërise për këtë material do të jetë të paktën më i vogël se λ = 0.040 W/m⁰K. Pas kësaj shtrese fasada duhet të plotësohet me ngjitës,rrjetë dhe suva plastike si shtresë rifiniture.
Vazhdo leximin…

Çfarë është polisteroli dhe polistireni?

IzopackAustria, Polisterol, Dekore, Fasade, Izolim Termik, Lyerje

Polisteroli ndahet në dy kategori të mëdha sipas mënyrës së prodhimit:

EPS dhe XPS
Polisteroli eps (expanded polysterene) është material i prodhuar
nga polimeret e stirenit nëpërmjet trajtimit me avull dhe zgjerimit
të granulatit, e më pas duke e përpunuar me anë të teknologjisë
së presimit ose injeksionit del nje gamë e gjerë produktesh.
Polisteroli paraqitet në formën e një shkume të bardhë, të lehtë,
i përbërë nga qeliza të cilat kanë ajër në brendësi.
 

Vazhdo leximin…