Kush jemi ne IzopackAustria?

Kompania Izopack Austria sh.p.k

është prezente nga viti 2008 me prodhimin për herë të parë në Shqipëri të polisterolit EPS të markës IzopackAustria.
Kompania është promotore e të gjitha produkteve të
polisterolit, teknologjive të aplikimit për termoizolim, si
dhe funksione të tjera që sot përdoren masivisht në ndërtim.
 

Kompania është e profilizuar për efiçensën e energjisë në
ndërtesa.
Objektiv i vazhdueshëm i saj është zgjerimi dhe zhvillimi i
tregut nëpërmjet: njohurive teknike, produkteve të reja
cilësore dhe të teknologjisë inovative.
IzopackAustria® është e çertifikuar me Standartin ISO 9001-2008
dhe së fundmi produktet tona janë çertifikuar CE.