Për përmirësimin e ruajtjes së energjisë, ngrohjes në objektet arsimore

Izolimi i ambjenteve shkollore izopackaustria fabrike polisteroli izolim termik lyerje fasade dekore dritare dyer

 

Termoizolimi i ndërtesave ekzistuese të shkollave, kopshteve dhe konvikteve rekomandohet vetëm në ndërtesat e pa rikonstruktuara në drejtim të përmirësimit të standartit termik të ndërtesës me qëllim arritjen e standartit për ruajtjen e energjisë në këto ndërtesa.Ndërhyrja për këtë qëllim rekomandohet te kryhet në këto elementë të strukturave rrethuese të jashtme: Shiko Informacionin ne PDF

• Veshja e fasadave (mureve të jashtme) me material izolues polisterol: EPS F 80, EPS F 100, EPS F 120, IZOPOR GRAFIT®, me trashësi 8 cm për zonën e ftohtë, 5 cm për zonën me klimë mesatare dhe 3cm për zonën bregdetare. Koefiçienti i përcjellshmërise për këtë material do të jetë të paktën më i vogël se λ = 0.040 W/m⁰K. Pas kësaj shtrese fasada duhet të plotësohet me ngjitës,rrjetë dhe suva plastike si shtresë rifiniture.
Vazhdo leximin…

Kush jemi ne IzopackAustria?

Rreth nesh, Izopack Austria Fabrike Polisteroli Izolim Termik Dekore Lyerje

Kompania Izopack Austria sh.p.k

është prezente nga viti 2008 me prodhimin për herë të parë në Shqipëri të polisterolit EPS të markës IzopackAustria.
Kompania është promotore e të gjitha produkteve të
polisterolit, teknologjive të aplikimit për termoizolim, si
dhe funksione të tjera që sot përdoren masivisht në ndërtim.
 

Vazhdo leximin…